54 renners, fans, supporters hebben de enquete ingevuld, dank ieder voor de genomen moeite! Hieronder een samenvatting van de reacties:

- de meesten gebruiken de website van de Meerdaagse als informatiebron. Sommigen hebben wat moeite, door de navigatiestructuur, info te vinden. Dit is inmiddels aangepast. Bij editie 36 zullen we ook zaken als kleedgelegenheid, permanence op de site plaatsen. KNWU website wordt blijkbaar amper gebruikt.

- de wens voor een extra etappe komt ook regelmatig terug. Deels is dit een kwestie van sponsoring, deels organisatie immers er moet een nieuw comite opstaan.

- tijdrit/proloog Op de zondag in Peize is het programma eigenlijk vol, er zou wellicht ruimte zijn voor een tijdrit in Nieuw-Roden in aansluiting op de dames. Maar betekent dat de renners lang moeten wachten op hun avondetappe. 

- Thans zijn er geen eindprijzen voor het eindklassement amateurs: is uiteraard weer een financiele cq sponsorkwestie.

- De Dorpentrui wordt uitgereikt aan een renner die op wat voor wijze dan ook het hart heeft gestolen van het lokale comite. Dat kan een pechvogel zijn, een aanvaller, een doorzetter etc. De KNWU jury bemoeit zich hier niet mee.

- Omgekeerde startvolgorde is om diverse redenen slecht bevallen, gaan we weer terug draaien in 2018.

- als de financien het toelaten in editie 36 36 EURO voor plek 36 in de dag-uitslag.

- roulatie etappe plaatsen: welke plaats op welke avond/dag is historisch ontstaan en de ervaring leert dat dit niet valt te wijzigen. Kortom voor mogelijke nieuwkomers is het of de dinsdag of de donderdag.

- omloop of criterium: het Meerdaagse bestuur kan niet dwingend zijn in wat voor rondje het lokale comite organiseert. Ons inziens is er thans een goede balans. 

- meer wedstrijd-info/verslag via de sociale media. Enerzijds is dit een menskracht probleem: er is in verleden gezocht naar een social media verslaggever, enthousiasme daartoe is gering. Anderzijds we willen ook mensen langs de kant, het moet geen virtueel spektakel worden. Kortom nogmaals de uitnodiging wie wil onze twitter reporter zijn tijdens het evenement!